Nagrody na GrandFront

Cyprian_Kocielniak

Od około dwóch i pół roku miałem przyjemność składać miesięcznik Kalisia Nowa. Jego wydawcą był Urząd Miejski w Kaliszu a redaktor naczelną i inicjatorką zmian w Kalisii Nowej, Iwona Cieślak. Po przejściu miesięcznika do mojego studia graficznego, stopniowo zmienialiśmy szatę graficzną, najpierw zmieniając makietę, potem odświeżając winietę, aż na końcu doprowadzając do całkowitej zmiany winiety i zakończenia procesu odświeżania wizerunku Kalisii Nowej. Już w zeszłym roku (2014) redakcja zgłosiła okładki do konkursu GrandFront gdzie w kategorii czasopism lokalnych okładka z ilustracją Cypriana Kościelaka otrzymała wyróżnienie. W tym roku (2015) sukces był podwójny. Okładka projektu Cypriana Kościelniaka otrzymała pierwsze miejsce i statuetkę ArtFront a moja okładka zajęła drugie miejsce. Obie nagrody w kategorii czasopisma lokalne.

Tomek_Wolff

Praca nad wizerunkiem przyniosła skutek. Mogła to być niczym nie zmącona radość, gdyby nie to, że wydawca zamknął tytuł. Przyczyn nie znam. Zakładam jednak, że są to przyczyny finansowe. Czasopismo było deficytowe i służyło promocji miasta i kultury (głównie lokalnych wydarzeń). Hasło, którym się posługiwaliśmy …o Kaliszu z kulturą! Doskonale odzwierciedlało profil czasopisma.